OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony oraz za zainteresowanie produktami i systemami Geberit. Prosimy zapoznać się z poniższym oświadczeniem o ograniczeniu odpowiedzialności.

PRYWATNOŚĆ DANYCH

Bezpieczeństwo danych osobowych stanowi dla Geberit niezwykle ważną kwestię. Powierzone nam dane traktujemy z najwyższą starannością, zachowując ich ścisłą poufność i postępując zgodnie z wymogami prawnymi. Oświadczenie o naszej polityce prywatności ma na celu przedstawienie przejrzystych informacji o tym, jakie dane gromadzimy, przetwarzamy i przechowujemy oraz w jakim celu.

PRAWA AUTORSKIE

© Prawa autorskie Geberit. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie teksty, obrazy, grafiki, animacje, filmy wideo, pliki dźwiękowe i inne obiekty, a także ich rozmieszczenie na stronie internetowej podlegają prawu autorskiemu i innym ochronnym przepisom prawa.

Bez uprzedniej pisemnej zgody Geberit nie można kopiować w celach komercyjnych znajdujących się na tej stronie treści, rozpowszechniać ich, modyfikować ani udostępniać osobom trzecim. Należy zwrócić uwagę, że niektóre znajdujące na tej stronie obrazy są objęte prawami autorskimi osób trzecich.

ZNAKI TOWAROWE

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe na tej stronie internetowej są objęte prawami do znaków towarowych przysługującymi Geberit. Dotyczy to w szczególności marek, logo i symboli.

LICENCJE

Geberit pragnie prezentować innowacyjną i bogatą w informacje stronę internetową. Znajdująca się na niej własność intelektualna, w tym patenty, marki i prawa autorskie, podlega ochronie. Niniejsza strona internetowa nie udziela żadnych licencji na korzystanie z własności intelektualnej Geberit ani osób trzecich, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Geberit tworzy i aktualizuje treści prezentowane na swojej stronie internetowej z najwyższą starannością. Nie możemy jednak zagwarantować dokładności, aktualności i kompletności przedstawionych treści. Niniejszym zostaje wyłączona w zakresie dozwolonym przez prawo wszelka odpowiedzialność za szkody wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tej strony internetowej.

Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku uszkodzenia ciała, utraty życia i zdrowia lub szkód spowodowanych umyślnym lub rażąco niedbałym naruszeniem obowiązków przez Geberit.

Geberit nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonalność techniczną (w szczególności brak obecności wirusów) i zawartość stron internetowych osób trzecich, do których linki lub odniesienia znajdują się na tej stronie.