Prywatność


Stan na maj 2018

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych ma dla firmy Geberit zasadnicze znaczenie. Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę www, nie podając przy tym danych osobowych. Tych informacji potrzebujemy od Państwa tylko wtedy, gdy chcą Państwo skorzystać z określonych usług. W naszym oświadczeniu o ochronie danych chcielibyśmy w jednoznaczny i zrozumiały sposób wyjaśnić Państwu, jakie dane i w jakim celu są przez nas pobierane, przetwarzane i zapisywane.

1. Zakres zastosowania
Do użytkowania niniejszej strony www ("www.geberit.com") i oferowanych na niej usług upo-ważnia poniższe oświadczenie o ochronie danych. Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas niezwykle ważna. Poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania z naszej strony www. Do danych osobowych zaliczają się wszystkie dane, które dotyczą danej osoby lub mogą się do niej odnosić, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail i zachowanie użytkownika.

2. Osoba odpowiedzialna
Administratorem niniejszej strony www odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych przez tę stronę www jest Geberit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul Postępu 1, e-mail geberit.pl@geberit.com.

3. Pełnomocnik ds. ochrony danych
Z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych można skontaktować się, pisząc na adres e-mail dataprotection@geberit.com lub na adres pocztowy z dopiskiem "Pełnomocnik ds. danych osobowych".

4. Automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych 4.1. Jak na każdej stronie www nasz serwer automatycznie i tymczasowo gromadzi dane w serwero-wych plikach Log, które są przekazywane przez przeglądarkę, o ile nie zostały dezaktywowane. Podczas wizyty na naszej stronie www gromadzimy następujące dane, które są niezbędne z technicznego punktu widzenia, aby poprawnie wyświetlać naszą stronę www oraz zapewnić jej stabilne i bezpieczne działanie:
- adres IP komputera wysyłającego zapytanie
- zapytanie z pliku klienta
- kod odpowiedzi http
- strona internetowa, z której nastąpiło przekierowanie (referencyjny adres URL),
- godzina zapytania serwerowego
- typ i wersja przeglądarki
- system operacyjny komputera wysyłającego zapytanie

4.2. Analiza serwerowych plików Log pod kątem danych osobowych nie jest przeprowadzana. Jeśli wymienione informacje zawierają dane osobowe (zwłaszcza adres IP), ich gromadzenie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu prawi-dłowego działania naszej strony www. Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO wymagane są dodatkowe informacje na temat wyważenia interesów, prosimy skorzystać z danych kontakto-wych podanych w ustępie 2. Jeżeli - jak wskazano powyżej - Państwa dane są przetwarzane w celu udostępnienia określonych funkcji naszej strony www, są Państwo zobowiązani prawnie do udostępnienia nam tych danych. Bez tych danych nie jesteśmy w stanie udostępnić Państwu tych funkcji.

4.3. Niniejsza strona www wykorzystuje opisane poniżej technologie i narzędzia. Jeśli nie chcą Państwo z nich korzystać, przy konkretnym narzędziu wskazujemy różne możliwości i ustawienia umożliwiające zaprzestanie ich użytkowania.

4.4. Google Analytics 4.4.1. Ta strona www korzysta z Google Analytics, narzędzia do analiz sieciowych firmy Goo-gle Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Użyt-kowanie obejmuje tryb pracy "Universal Analytics";. Dzięki temu można przyporządko-wać dane, sesje i interakcje z kilku urządzeń do pseudonimu i ID użytkownika, aby w ten sposób przeanalizować aktywności użytkownika niezależnie od urządzenia. Google Analytics używa tzw. plików "cookies", plików tekstowych, zapisanych na Państwa komputerze oraz plików, umożliwiających analizę korzystania przez Państwa ze stron www.

4.4.2. Wygenerowane przez "cookie" informacje na temat korzystania przez Państwa z niniej-szej strony www są z reguły przenoszone na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie www Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodar-czym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazany z Państwa przeglądarki w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Na zlecenie użytkownika ni-niejszej strony www firma Google wykorzysta te informacje, aby przeanalizować Pań-stwa korzystanie ze strony www, aby sporządzić raporty z aktywności w sieci oraz aby świadczyć użytkownikom sieci dalsze usługi związane z korzystaniem z sieci i Internetu.

4.4.3. Mogą Państwo zablokować zapisywanie plików "cookies", dokonując odpowiedniego ustawienia w swojej przeglądarce; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku istnieje prawdopodobieństwo, że nie wszystkie funkcje niniejszej strony www będą dostępne w pełnym zakresie. Poza tym mogą Państwo uniemożliwić firmie Google rejestrację da-nych wygenerowanych przez plik "cookie" i odnoszących się do korzystania przez Pań-stwa z tej strony www (wraz ze swoim adresem IP), jak również zablokować przetwarza-nie tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki (do-stępną na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de ). Pliki cookie typu opt-out zapobiegają gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na stronie www. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics na różnych urządzeniach, pliki opt-out muszą być zainstalowane we wszystkich używanych systemach.

4.4.4. Stosowanie Google Analytics odbywa się zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, analizą statystyczną oraz efektywną reklamą naszej strony www. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4.5. Google AdWords 4.5.1. Korzystamy z oferty Google AdWords (włącznie z Google AdWords Remarketing), aby za pomocą środków reklamowych (tzw. Google AdWords) zwracać uwagę na nasze atrakcyjne oferty na zewnętrznych stronach www. Na podstawie danych z kampanii re-klamowych możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania marketingowe. Wykorzystujemy to narzędzie, aby wyświetlać interesującą dla Państwa reklamę, uczy-nić naszą stronę www ciekawszą i rzetelnie obliczać koszty reklamowe.

4.5.2. Te środki reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. "Ad Server". Wykorzystujemy do tego pliki cookies Ad Server, za pomocą których można zmierzyć określone parametry skuteczności, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkow-nika. Jeśli trafią Państwo na naszą stronę www przez reklamę Google, Google Ad-Words zapisze plik cookie na Państwa komputerze. Te pliki "cookies" z reguły tracą ważność po 90 dniach i nie powinny być wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Z reguły oprócz pliku cookie w postaci wartości analitycznych zapisywane jest unikalne ID pliku cookie, liczba odsłon (Frequency), ostatnia odsłona (istotne dla konwersji Post-View) oraz informacje opt-out (informacja, że odbiorca chce zrezygnować z otrzymywa-nia reklamy).

4.5.3. Dzięki tym plikom "cookies" Google może ponownie rozpoznać Państwa przeglądarkę internetową. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony www klienta AdWords, a okres przechowywania plików cookies zapisanych na jego komputerze jeszcze nie minął, Google i klient mogą określić, czy użytkownik kliknął ogłoszenie i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta AdWords przypisywany jest inny plik cookie. W ten sposób pliki cookies nie mogą śledzić klientów AdWords poprzez stronę www. Nasza firma nie gromadzi i nie przetwarza żadnych danych osobowych w wymienionych środ-kach reklamowych. Otrzymujemy od Google jedynie analizy statystyczne. Na podstawie tych analiz możemy określić, które z zastosowanych działań marketingowych okazały się najbardziej efektywne. Nie otrzymujemy dodatkowych danych wynikających ze sto-sowania środków reklamowych, a przede wszystkim nie możemy identyfikować użyt-kowników w oparciu o te informacje.

4.6. DoubleClick by Google 4.6.1. Niniejsza strona www korzysta również z narzędzia Tool DoubleClick by Google. Doub-leClick wykorzystuje pliki "cookies", aby wyświetlać spersonalizowane reklamy, popra-wić raporty o efektywności kampanii lub - w przypadku aktywacji funkcji Frequency Capping - aby uniknąć wielokrotnego oglądania przez użytkownika tych samych re-klam. Na podstawie ID pliku cookie firma Google rejestruje, które reklamy w jakiej przeglądarce są włączone i może zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Ponadto DoubleClick za pomocą ID pliku cookie może rejestrować tzw. konwersje, które mają związek z zapytaniami reklamowymi. Chodzi na przykład o przypadek, gdy użytkownik widzi reklamę DoubleClick i później w tej samej przeglądarce wywołuje stronę www re-klamodawcy i coś na niej kupuje. Według Google pliki cookies DoubleClick nie zawiera-ją żadnych danych osobowych.

4.6.2. Dzięki stosowaniu takich narzędzi, jak Google AdWords i DoubleClick by Google, przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które są gromadzone w związku ze stosowaniem tych narzędzi przez Google, dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy Państwa, że: Dzięki dołączeniu usługi DoubleClick firma Google otrzymuje informacje o tym, że wywołaliśmy określone treści na stronie internetowej lub kliknęliśmy reklamę. Jeśli jesteście Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Google, firma Google może przypisać wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie jesteście Pań-stwo zarejestrowanymi użytkownikami Google lub nie zalogowaliście się na swoje kon-to, może się zdarzyć, że firma Google pozna i zapisze Państwa adres IP

4.6.3. Więcej informacji na temat DoubleClick by Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/doubleclick a na temat ochrony danych na ogólnej stronie Goo-gle: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

4.7. Z usług Google AdWords i DoubleClick można zrezygnować w różny sposób: 4.7.1. poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce, przede wszystkim zrezygnowanie z plików cookies osób trzecich, aby nie otrzymywać reklam od dostawców zewnętrznych;

4.7.2. poprzez dezaktywację plików cookies dla Conversion-Tracking, co jest możliwe dzięki ustawieniu w przeglądarce blokowania plików cookies z domeny "www.googleadservices.com", https://www.google.de/settings/ads , przy czym te ustawienia zostaną usunięte po skasowaniu plików cookies;

4.7.3. poprzez dezaktywację spersonalizowanych reklam, które są częścią kampanii "About Ads", na stronie http://www.aboutads.info/choices , przy czym te ustawienia zostaną usunięte po skasowaniu plików cookies

4.7.4. poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome na stronie http://www.google.com/settings/ads/plugin . Informujemy jednak, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie w pełnym zakresie ze wszystkich oferowanych funkcji.

4.8. Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wykorzystujemy DoubleClick by Google do wyświetlania spersonalizowanych reklam i w ogólnych celach związanych z badaniami rynkowym. Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO wymagane są dodatko-we informacje na temat wyważenia interesów, prosimy skorzystać z powyższych możliwości kontaktowych.

4.9. AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek


4.9.1. Ta strona www korzysta z takich narzędzi jak AppNexus, Media Innovation Group, Ad-form, Plista i Sizmek:

4.9.2. Te narzędzia wykorzystują pliki "cookies", aby wyświetlać spersonalizowane reklamy, poprawić raporty o efektywności kampanii lub uniknąć wielokrotnego oglądania przez użytkownika tych samych reklam. Na podstawie ID pliku cookie narzędzia te rejestrują, które reklamy w jakiej przeglądarce są włączone, a w przypadku aktywacji funkcji Frequency Capping mogą zapobiec ich wielokrotnemu wyświetlaniu. Według dostaw-ców zewnętrznych pliki cookies tych narzędzi nie zawierają żadnych danych osobowych.

4.9.3. Dzięki stosowaniu tych narzędzi przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy zewnętrznego. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które są gromadzone w związku ze stosowaniem tych narzędzi, dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy Państwa, że: Dzięki dołą-czeniu tych narzędzi dostawca zewnętrzny otrzymuje informacje o tym, że wywołaliśmy określone treści na stronie internetowej lub kliknęliśmy reklamę.

4.9.4. Wykorzystujemy te narzędzia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO do wyświetlania sper-sonalizowanych reklam i w ogólnych celach związanych z badaniami rynkowymi. Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO wymagane są dodatkowe informacje na temat wyważenia interesów, prosimy skorzystać z powyższych możliwości kontaktowych.

4.9.5. Więcej informacji na temat wymienionych w tym ustępie narzędzi można znaleźć na stronie https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de , http://www.themig.com/en-us/privacy.html , https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/ , https://www.plista.com/de/about/privacy/ , https://www.sizmek.com/privacy-policy-de/

4.10. Z usług AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista i Sizmek można zrezygnować w różny sposób: 4.10.1. poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu przeglądarki, przede wszystkim zrezygnowanie z plików cookies osób trzecich, aby nie otrzymywać reklam od dostawców zewnętrznych;

4.10.2. poprzez dezaktywację plików cookies dla Conversion Tracking, co jest możliwe dzięki ustawieniu w przeglądarce blokowania plików cookies z domen www.appnexus.com, www.themig.com , https://site.adform.com , www.plista.com , www.sizmek.com

4.10.3. poprzez dezaktywację spersonalizowanych reklam, które są częścią kampanii "About Ads", na stronie http://www.aboutads.info/choices , przy czym te ustawienia zostaną usunięte po skasowaniu plików cookies;

4.10.4. poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome na stronie http://www.google.com/settings/ads/plugin . Informujemy jednak, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony www.

4.11. Facebook Custom Audiences 4.11.1. Dzięki temu użytkownicy podczas wizyty na portalu społecznościowym Facebook lub innym portalu mogą wyświetlać spersonalizowane reklamy ("Facebook-Ads") na stro-nach www, które również wykorzystują tę technologię. Korzystamy z tego narzędzia, aby wyświetlać interesującą dla Państwa reklamę i uczynić naszą stronę www jeszcze ciekawszą.

4.11.2. Dzięki stosowaniu narzędzi marketingowych przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie danych, które są gromadzone w związku ze stosowaniem tych narzę-dzi przez Facebooka, dlatego zgodnie z naszym stanem wiedzy informujemy Państwa, że: Dzięki dołączeniu funkcji Facebook Custom Audiences portal Facebook otrzymuje informacje o tym, że weszliśmy na określoną stronę internetową lub kliknęliśmy rekla-mę. Jeśli jesteście Państwo zarejestrowanymi użytkownikami Facebooka, portal ten może przypisać wizytę do Państwa konta. Nawet jeśli nie jesteście Państwo zarejestro-wanymi użytkownikami Facebooka lub nie zalogowaliście się na swoje konto, może się zdarzyć, że Facebook pozna i zapisze Państwa adres IP oraz pozostałe dane identyfi-kacyjne.

4.11.3. Funkcję "Facebook Custom Audiences" można aktywować w odpowiednich ustawie-niach przeglądarki lub w przypadku zalogowanych użytkowników na stronie https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_

4.11.4. Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wykorzy-stujemy to narzędzie do udostępniania spersonalizowanych reklam. Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO wymagane są dodatkowe informacje na temat wyważenia interesów, prosimy skorzystać z powyższych możliwości kontaktowych.

4.11.5. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez portal Facebook można uzyskać na stronie https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12. Pliki cookie 4.12.1. Oprócz wymienionych w ust. 4.4 do 4.11 plików cookies niniejsza strona www wykorzy-stuje również inne rodzaje "ciasteczek". Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapi-sywane lokalnie w pamięci pośredniej przeglądarki. Wymienione poniżej pliki cookies wykorzystujemy tylko do realizacji lub udostępnienia używanych przez Państwa usług zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes związany z przetwarzaniem danych ma na celu optymalizację ustawień strony www do używanego przez Państwa urządzenia końcowego i dopasowanie interfejsów użytkownika. Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO wymagane są dodatkowe informacje na temat wyważenia interesów, prosimy skorzystać z powyższych danych kontaktowych. Poniżej przedstawiono rodza-je plików cookies, jakie są stosowane na tej stronie www, a także ich zakres i sposób działania:
– tymczasowe cookies (patrz 4.12.2)
– stałe cookies (patrz 4.12.3).

4.12.2. Tymczasowe pliki cookies są automatycznie usuwane podczas zamykania przeglądarki. Należą do nich przede wszystkim sesyjne pliki cookies. Zapisują one tzw. ID sesji, do którego można przyporządkować różne zapytania przeglądarki ze wspólnej sesji. W ten sposób komputer może zostać ponownie rozpoznany, jeśli powróci na naszą stronę www. Sesyjne pliki cookies zostają usunięte podczas wylogowania lub zamykania przeglądarki.

4.12.3. Stałe pliki cookies są usuwane automatycznie po upływie określonego czasu, który różni się w zależności od pliku cookie. W każdej chwili mogą Państwo samodzielnie usunąć pliki cookies w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki.

4.12.4. Mogą Państwo również skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie z życzeniami i odmówić np. przyjmowania plików cookies osób trzecich lub wszystkich plików coo-kies. Informujemy jednak, że wówczas może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony www.

5. Gromadzenie i przetwarzanie dobrowolnie udostępnionych danych
Na naszej stronie www mogą Państwo dobrowolnie udostępniać dane dotyczące Państwa oso-by. Te dane, włącznie z danymi osobowymi, są wykorzystywane do następujących celów: 5.1. Państwa dane osobowe (np. nazwisko, imię, adres e-mail, adres) są nam potrzebne w celu wy-pełnienia warunków umowy i opracowywania zapytań lub zamówień. Gromadzimy te dane, aby zaoferować Państwu odpowiednie usługi i wypełnić warunki umowy. W tym przypadku podsta-wą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Jeżeli - jak wskazano powyżej - Państwa dane są przetwarzane w celu udostępnienia określonych usług i wypełnienia warunków umowy, są Pań-stwo zobowiązani umownie do udostępnienia nam tych danych. Bez tych danych nie możemy udostępniać Państwu naszych usług i prawidłowo wypełnić warunków umowy.

5.2. Wykorzystujemy Państwa dane, jak opisano w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, również do celów marketingowych, przede wszystkich do wysyłania materiałów re-klamowych pocztą lub w formie newsletterów na wskazany adres e-mail, przeprowadzania an-kiet z klientami albo kontaktów z klientami np. przez SMS lub telefon. Podstawą prawdą w tym przypadku są nasze uzasadnione interesy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO dotyczące istot-nych działań marketingowych. Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO wymagane są dodatkowe informacje na temat wyważenia interesów, prosimy skorzystać z powyższych danych kontakto-wych. Mogą Państwo w każdej chwili cofnąć zgodę na wykorzystywanie danych w celach mar-ketingowych. Szczegółowe informacje na temat prawa odwołania można znaleźć w [ust. 9] oświadczenia o ochronie danych osobowych.

5.3. Jeśli zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych krajach jesteśmy zobowiązani do uzyskania od Państwa wcześniejszej zgody na podane działania marketingowe, oczywiście o nią wystąpimy. Podstawę prawną dla przetwarzania danych stanowi udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę. W związku z tym prosimy skontaktować się z nami za pomocą jednego z powyższych kanałów komunikacji lub postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w naszych materiałach marketin-gowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność danych przetworzonych w oparciu o udzieloną wcześniej zgodę. Nie są Państwo zobowiązani do udostępniania danych w celach marketingowych. Jednak bez tych danych nie możemy przysyłać Państwu materiałów reklamo-wych.

6. Przekazywanie danych osobom trzecim
Dalsze przekazywanie danych osobowych bez Państwa wyraźnej wcześniejszej zgody nastąpi tylko w poniżej wymienionych przypadkach:

6.1. W związku z dochodzeniem wszczętym na drodze prawnej
Dane osobowe zostaną przekazane organom ścigania oraz ewentualnie również pokrzywdzo-nym osobom trzecim, jeżeli będzie to służyło wyjaśnieniu sprzecznego z prawem korzystania z naszych usług lub będzie to konieczne dla dochodzenia wszczętego na drodze prawnej. Nastą-pi to jednak wówczas tylko wtedy, kiedy zaistnieją konkretne przesłanki świadczące o zacho-waniu niezgodnym z prawem lub też związanym z nadużyciem. Dane mogą być przekazywane również wtedy, gdy będzie to służyło wypełnieniu warunków korzystania ze stron lub też realiza-cji innych uzgodnień. Poza tym jesteśmy zobowiązani ustawowo do udzielenia informacji na za-pytania określonych organów publicznych. Są to organy ścigania przestępczości, organy zaj-mujące się ściganiem wykroczeń porządkowych zagrożonych karą grzywny oraz organy podat-kowe.

Dane są przekazywane w celu zwalczania nadużyć, ścigania przestępstw i zabezpieczenia, do-chodzenia i ustalenia roszczeń, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO wymagane są dodatkowe informacje na temat wyważenia interesów, prosimy skorzystać z po-wyższych możliwości kontaktowych.

6.2. Podmiot przetwarzający
Korzystamy z usług firm i usługodawców zewnętrznych ("podmioty przetwarzające"), z którymi mamy podpisane umowy. W takich przypadkach dane osobowe są przekazywane podmiotowi przetwarzającemu w celu umożliwieniach ich dalszego przetwarzania. Dane osobowe są przeka-zywane również do innych spółek grupy Geberit. Podmioty przetwarzające są przez nas staran-nie wybierane i regularnie kontrolowane. Podmioty przetwarzające mogą wykorzystywać dane wyłącznie do wyznaczonych przez nas celów i są umownie zobowiązane do wykorzystywania danych tylko zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych osobowych oraz obowiązującymi ustawami o ochronie danych osobowych.
Korzystamy w szczególności z pomocy następujących podmiotów przetwarzających:

6.2.1. Inne spółki Geberit z siedzibą w Szwajcarii zajmujące się centralnym zarządzaniem klien-tami i realizacją zleceń

6.2.2. Inne spółki Geberit z siedzibą w Szwajcarii zajmujące się świadczeniem centralnych usług IT dla pozostałych spółek koncernu

6.2.3. Dostawcy usług logistycznych zajmujący się wysyłaniem do Państwa zamówionych u nas produktów, materiałów marketingowych lub innych przedmiotów

6.2.4. Dostawcy usług płatniczych zajmujący się świadczeniem ewentualnych płatności przez Państwa dla nas lub odwrotnie

6.2.5. Dostawcy usług serwisowych zajmujący się pracami montażowymi lub usługami After Sales

6.2.6. Dostawcy usług serwisowych zajmujący się wysyłaniem newsletterów lub przeprowa-dzaniem ankiet wśród klientów.

6.2.7. Usługodawcy IT zajmujący się udostępnianiem oprogramowania i sprzętu oraz wykony-waniem prac konserwacyjnych.
Przekazywanie danych podmiotom przetwarzającym odbywa się zgodnie z art. 28 ust. 1 RODO, dodatkowo w oparciu o nasz uzasadniony interes związany z ekonomicznymi i technicznymi ko-rzyściami wynikającymi z korzystania z pomocy specjalistycznych podmiotów przetwarzających oraz okoliczności, że Państwa prawa i interesy w zakresie ochrony danych osobowych nie mają nadrzędnego charakteru, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO wy-magane są dodatkowe informacje na temat wyważenia interesów, prosimy skorzystać z powyż-szych możliwości kontaktowych.

7. Przysługujące Państwu prawa 7.1. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługują Państwu opi-sane poniżej prawa. W celu dochodzenia swoich praw prosimy wysłać pisemne zapytanie na podane powyżej dane kontaktowe lub następujący adres e-mail: geberit.pl@geberit.com.

7.2. Prawo do informacji
W każdej chwili na wniosek mogą Państwo uzyskać od nas informacje na temat przetwarzanych przez nas danych oraz Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 15 RODO.

7.3. Prawo do korekty lub usunięcia danych
Zgodnie z warunkami wymienionymi w art. 17 RODO przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas usunięcia Państwa danych osobowych. Zgodnie z tymi warunkami przysługuje Państwu szczególne prawo do usunięcia danych, gdy dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których były gromadzone lub były przetwarzane w inny sposób. Wykonanie tego prawa zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO jest ograniczone zwłaszcza wtedy, gdy dane są potrzebne do wypełnienia zobowiązań prawnych lub dochodzenia roszczeń.

7.4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Zgodnie z art. 18 RODO przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas ograniczenia przetwarzania danych. To prawo obowiązuje zwłaszcza w razie wątpliwości co do poprawności danych osobowych, w trakcie sprawdzania poprawności danych oraz w przypadku, gdy zgodnie z ob-owiązującym prawem do usunięcia danych zamiast usunięcia zażądano ograniczonego przetwa-rzania; dodatkowo w przypadku, gdy dane nie są nam już potrzebne do realizacji celów, ale są wymagane do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także jeśli skuteczne wniesienie sprzeciw przez Państwa lub nas jest bezsporne. Jeśli przetwarzanie danych zostało w ten spo-sób ograniczone, dane można przetwarzać tylko w wyjątkowych przypadkach, na przykład jeśli wyrażono na to zgodę lub jest to konieczne do dochodzenia roszczeń.

7.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Ze względu na Państwa szczególną sytuację w każdej chwili zgodnie z art. 21 RODO mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, które odbywa się m. in. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Wstrzymamy przetwarzanie Państwa danych osobowych, chyba że możemy wykazać ku niemu ważne i uzasadnione podstawy, które mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności podmiotu danych, lub jeśli przetwarzanie danych ma celu ustalenie, dochodzenie albo obronę roszczeń.

7.6. Prawo do przenoszenia danych
Przysługuje Państwu prawo do zażądania od nas udostępnienia Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, popularnym, nadającym się do przetwarzania maszynowego formacie zgodnie z art. 20 RODO. Następnie konieczne jest m.in. potwierdzenie, iż uzyskano od Państwa zgodę na przetwarzanie danych i odbywa się to w sposób automatyczny.

7.7. Prawo do składania skarg w odpowiednim organie ochrony danych osobowych.
Przysługuje Państwu prawo do składania skarg w organie ochrony danych osobowych, w szczególności w kraju członkowskim będącym Państwa miejscem pobytu, w Państwa miejscu pracy lub miejscu domniemanego naruszenia, jeśli są Państwo zdania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące ustawodawstwo w kwestii ochrony danych. Właściwym dla nas organem ochrony danych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Do komunika-cji z organem nadzorczym można wykorzystać dane teleadresowe dostępne na stronie https://giodo.gov.pl/.

8. Usuwanie danych
Zasadniczo dane osobowe są usuwane lub traktowane anonimowo, jeśli nie są już potrzebne do celów, dla których były gromadzone lub wykorzystywane zgodnie z powyższymi ustępami. Jeśli dane muszą być przechowywane ze względów prawnych, zostaną one zablokowane. Dane nie są wówczas dostępne do dalszego przetwarzania. Jeśli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje na temat okresów usuwania i zapisywania danych, prosimy skontaktować się z oso-bą odpowiedzialną, której dane zostały wymienione w ustępie 2.

9. Zmiana celów
Przetwarzanie danych osobowych w innych niż opisane celach jest możliwe tylko wtedy, gdy pozwalają na to przepisy prawne lub wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w zmie-nionym celu. W razie przetwarzania danych w innych celach niż te, dla których dane były pier-wotnie gromadzone, poinformujemy Państwa o innych celach przed dalszym przetwarzaniem i udostępnimy Państwu wszystkie związane z tym informacje.

10. Automatyczne rozstrzygnięcia w poszczególnych przypadkach lub działania dotyczące profilowania
Nie wykorzystujemy żadnych automatycznych procesów przetwarzania danych w celu wydania orzeczenia - włącznie z profilowaniem.

11. Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych
Aktualna wersja oświadczenia o ochronie danych osobowych jest zawsze dostępna na stronie www.geberit.pl.