Możliwośći rozwoju

Razem wybierzemy kierunek Twojego rozwoju

Jesteśmy firmą, która nie tylko stwarza możliwości rozwoju zawodowego swoim pracownikom, ale także bierze aktywny udział w tym procesie i świadomie go kształtuje. Zależy nam na tym, aby ścieżki kariery zawodowej naszych pracowników nie były przypadkowe, lecz pokrywały się, w miarę możliwości, z ich pasjami i zainteresowaniami.

Stąd nowoczesne narzędzia menedżerskie, które wspierają zarządzanie kompetencjami, rozwój pracowników oraz zmiany w kulturze organizacyjnej firmy. Jednym z nich jest System Rozwoju Zawodowego, który opiera się na cyklicznych uzgodnieniach pomiędzy pracownikiem i jego bezpośrednim przełożonym, wsparciu w trakcie wykonania przyjętych założeń oraz na regularnym przekazywaniu pracownikowi informacji zwrotnej.

Dzięki temu, wspólnie z naszymi pracownikami, planujemy i kierunkujemy ich rozwój zawodowy a decyzje personalne podejmowane są wspólnie, zgodnie z podjętymi wcześniej uzgodnieniami.

System Rozwoju Zawodowego daje również możliwość kreowania nowych i usprawniania już istniejących rozwiązań, dzięki cyklicznie wyznaczanym zadaniom wybiegającym poza standardowe obowiązki pracownika. Wykonanie zadań jest ściśle powiązane z systemem premiowania.

Chcemy również, aby każdy z pracowników był zadowolony z pracy i czuł się zintegrowany z naszą firmą. Dlatego przeprowadzamy cykliczne badanie satysfakcji pracowniczej w celu usprawnienia różnych aspektów naszej pracy. Pracownicy mają możliwość wypowiedzenia się miedzy innymi na takie tematy jak warunki pracy, atmosfera w pracy jak również współpraca z przełożonym i kolegami.

Szczególną uwagę poświęcamy rozwojowi umiejętności i kwalifikacji naszych pracowników. Uważamy, że to ludzie i ich unikatowe umiejętności budują naszą przewagę konkurencyjną. Staramy się zatem zapewnić możliwości rozwoju umiejętności zawodowych niezależnie od miejsca w strukturze organizacyjnej.

Obok kilku wewnętrznych programów rozwojowych, prowadzimy również projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Aktualnie realizujemy program „Od kompetencji do przewagi konkurencyjnej” - rozwój umiejętności menedżerskich pracowników Grupy Geberit. Jego celem jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej Firma Koło poprzez rozwój kompetencji menedżerskich, zawodowych i społecznych.

Oferty pracy

oferty pracy