Informacja o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujmy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Geberit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000038776, posiadająca NIP: 9510065262 (dalej jako: „Administrator”) e-mail: geberit.pl@geberit.com, tel. +48 22 376 01 02
 2. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu otrzymania od Geberit sp. z o.o. odpowiedzi zwrotnej na zadane przeze mnie pytanie umieszczone w formularzu kontaktowym, na wskazany przeze mnie adres e-mail.
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres jednego miesiąca od dnia udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również gdy kwestionują Państwo prawidłowość tych danych.
 6. Przysługuje Państwu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, we wskazanym w pkt. 3 celu, w dowolnym momencie, co nie wpływa na legalność przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Po cofnięciu zgody Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte przez Administratora.
 9. Odbiorcami wskazanych przez Państwo danych  osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, agencje reklamowe, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług marketingowych, a także podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne i audytowe. Dane będą przekazywane również spółkom z Grupy Geberit tj. Geberit Produkcja sp. z o.o., Geberit Ozorków sp. z o.o. i Geberit Service sp. z o.o. – jedynie w niezbędnym zakresie, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwo pytanie.
 10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
 11. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu realizacji Państwa praw, związanych z ochroną podanych danych osobowych są dostępne w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.kolo.com.pl
 12. Jednocześnie informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepsze środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą a także nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.