Powstanie program funkcjonalno-użytkowy toalety publicznej w Płocku

projekt toalety publicznej konkurs kolo 2016 - Płock

Miasto Płock ogłosiło nabór ofert dotyczących opracowania programu funkcjonalno-użytkowego toalety miejskiej, w oparciu o koncepcję stworzoną przez laureatów konkursu KOŁO na projekt łazienki 2016, Stanisława Łakińskiego i Łukasza Spychaja.

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka zaprasza projektantów do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego toalety miejskiej, zlokalizowanej na Pasażu Roguckiego w Płocku. Jest to kolejny etap na drodze realizacji projektu toalety miejskiej, którego autorzy - Stanisław Łakiński i Łukasz Spychaj, w czerwcu 2016 roku otrzymali nagrodę Grand Prix w konkursie KOŁO na projekt łazienki publicznej.

Zakres projektu obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego m.in. dla toalety miejskiej, kompleksowego zagospodarowania terenu, stojaka na rowery, ciągów komunikacyjnych, przyłączy sanitarnych, wodociągowych i elektroenergetycznych. Projekt powinien być zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi, normami  i wytycznymi, spełniać wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jak również zapewniać swobodny dostęp osobom z dysfunkcjami ruchu.

Miasto oczekuje projektu zoptymalizowanego kosztowo. Szczegółowe wytyczne oraz dokumenty dostępne są na stronie Wydziału Zamówień Publicznych.

Ze względu na zgłaszane liczne zapytania do oferty, miasto podjęło decyzję o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 12 grudnia 2016 r. do godziny 12:00 oraz terminu wykonania kompletnego programu funkcjonalno do 3 lutego 2017 roku.

Szczegółowe informacje o projektach i autorach nagrodzonych w konkursie KOŁO Płock 2016 znajdują się na stronie: www.konkurskolo.pl.

Partnerzy i patroni konkursu: