Podłoża pod płytki ceramiczne

Traffic

Płytki ceramiczne należy kłaść na podłożu o odpowiednich cechach. Podłoże powinno spełniać cztery podstawowe warunki:

  • odpowiednia suchość
  • brak zanieczyszczeń
  • stabilność
  • odpowiednia przyczepność

Wszystkie cztery warunki dość rzadko są spełniane równocześnie, wtedy zachodzi też potrzeba odpowiedniego przygotowania powierzchni - oczyszczenia, wyrównania, uzupełnienia braków, poprawy spoistości.
Płytki ceramiczne można kłaść zarówno na stare podłoża wcześniej pokryte już jakimiś materiałami, jak i na nowe powierzchnie betonowe lub gipsowe.

Stare podłoża

Podłoże ze ściany malowanej farbą olejną lub emulsyjną. Tak wykończone podłoża sprawiają najwięcej problemów przy układaniu nowych płytek. Aby zapobiec problemom należy usunąć warstwę farby - można to zrobić w sposób mechaniczny (zdrapując pieczołowicie farbę) lub korzystając z dodatkowych preparatów chemicznych ułatwiających usuwanie starych powłok malarskich. Preparaty takie powodują rozmiękczanie i pęcznienie warstwy farby, znacznie ułatwiając jej zdjęcie np. szpachelką. Gdy farba bardzo silnie przylega do podłoża i trudno ją usunąć, można użyć innego sposobu - ponakłuwać ścianę, przebijając warstwę farby. Powierzchnia nakłutych miejsc powinna wynosić przynajmniej jedną trzecią powierzchni płytki.

Podłoże ze starych płytek

Jeśli poprzednia warstwa płytek dobrze się trzyma, podłoże takie jest stabilne i można na nim położyć następną warstwę glazury. Siłę przylegania starych płytek najlepiej sprawdzić poprzez opukiwanie - jeśli płytki nie wydają głuchego odgłosu, to znaczy że dobrze przylegają. Jeśli okaże się, że część starych nie przylega należycie (wydaje głuchy odgłos) należy je wówczas zdjąć, a miejsca po nich uzupełnić masą wyrównującą.
Przed ułożeniem nowych płytek powinniśmy dokładnie oczyścić powierzchnię starych – należy je odtłuścić przemywając powierzchnię sodą kaustyczną, a następnie obficie spłukać wodą. Zwróćmy szczególną uwagę na należyte oczyszczenie spoin.

Podłoża po usunięciu starych płytek

Jeśli po zerwaniu starych płytek stara zaprawa wystarczająco mocno przylega do ściany, wówczas możemy ją zostawić, wyrównując tylko ubytki masą wyrównującą.
Jeśli nie można położyć płytek na poprzednich powierzchniach materiałów, wówczas należy skuć ze ścian stare zaprawy. Jednak przed położeniem nowej warstwy płytek, ścianę taką trzeba otynkować - pamiętając o zachowaniu pionu ściany i utworzeniu równej płaszczyzny tynku. Świeżo położonej warstwie tynku należy także pozostawić czas na wyschnięcie - zwykle około jednego tygodnia na każdy centymetr grubości. Jeśli położymy nowe płytki na nie do końca wyschniętym tynku, wówczas na skutek naprężeń powstających w schnącym tynku na płytkach mogą pojawić się drobne rysy i pęknięcia.

Nowe podłoża

Nowe podłoże powinno być suche i "wyleżane" - od jego położenia powinno minąć od kilkunastu dni do kilku miesięcy.

Beton

Płytki można kłaść na podłożu betonowym wylewanym co najmniej trzy miesiące wcześniej. W przeciwnym razie naprężenia powstające w betonie w trakcie jego wysychania mogą spowodować pękanie zbyt pospiesznie przyklejonych płytek. W przypadku powierzchni betonowych przed położeniem nowych płytek wskazane jest użycie emulsji gruntującej.

Podłoża gipsowe

Jeśli zamierzamy położyć płytki na powierzchni płyt gipsowych, należy je wówczas zagruntować odpowiednią emulsją gruntującą.
Emulsja taka zmniejszy nasiąkliwość podłoża i zabezpieczy klej przed zbyt szybkim wysychaniem. Wprawdzie zdaniem producentów płyt gipsowych są one zagruntowywane przeciw wilgoci już w czasie produkcji, jednak dla pewności należy je dodatkowo zabezpieczyć poprzez pomalowanie odpowiednimi preparatami. Takie zabezpieczenie powierzchni zapobiega pęcznieniu podłoża pod wpływem wilgoci i odpadaniu płytek.

Produkty prezentowane na zdjęciach pochodzą z kolekcji Traffic.