Podłoża pod płytki ceramiczne

jasna łazienka zero waste z roślinami

Płytki ceramiczne należy kłaść na podłożu o odpowiednich cechach. Podłoże powinno spełniać cztery podstawowe warunki:

  • odpowiednia suchość
  • brak zanieczyszczeń
  • stabilność
  • odpowiednia przyczepność

Wszystkie cztery warunki dość rzadko są spełniane równocześnie, wtedy zachodzi też potrzeba odpowiedniego przygotowania powierzchni - oczyszczenia, wyrównania, uzupełnienia braków, poprawy spoistości. Płytki ceramiczne można kłaść zarówno na stare podłoża wcześniej pokryte już jakimiś materiałami, jak i na nowe powierzchnie betonowe lub gipsowe.

Jak przygotować podłoże przed układaniem płytek?

Niezależnie od materiały, który będziemy układać na podłożu, należy je najpierw odpowiednio przygotować. Należy je dokładnie oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń, szczególnie resztek kleju, wosków, smarów, żywic itd. – wszystkiego, co ma wpływ na przyczepność zaprawy. Warto też podłoże odpowiednio zaizolować jeśli układamy płytki w okolicy często zalewanej, np. specjalnymi taśmami izolacyjnymi lub tzw. folią w płynie

Ocena stanu podłoża

Podłoże należy ocenić pod katem: stabilności (czy nie odrywają się fragmenty ściany), wilgotności (zbyt mokre podłoże może powodować powstanie nalotów pleśni, utrudnia klejenie), wypoziomowania (czy jest równe) czystości (czy występują substancje wpływające na przyczepność i nośność powierzchni).

Stare podłoża

Podłoże ze ściany malowanej farbą olejną lub emulsyjną. Tak wykończone podłoża sprawiają najwięcej problemów przy układaniu nowych płytek. Aby zapobiec problemom należy usunąć warstwę farby - można to zrobić w sposób mechaniczny (zdrapując pieczołowicie farbę) lub korzystając z dodatkowych preparatów chemicznych ułatwiających usuwanie starych powłok malarskich. Preparaty takie powodują rozmiękczanie i pęcznienie warstwy farby, znacznie ułatwiając jej zdjęcie np. szpachelką. Gdy farba bardzo silnie przylega do podłoża i trudno ją usunąć, można użyć innego sposobu - ponakłuwać ścianę, przebijając warstwę farby. Powierzchnia nakłutych miejsc powinna wynosić przynajmniej jedną trzecią powierzchni płytki

Podłoża po usunięciu starych płytek

Jeśli poprzednia warstwa płytek dobrze się trzyma, podłoże takie jest stabilne i można na nim położyć następną warstwę glazury. Siłę przylegania starych płytek najlepiej sprawdzić poprzez opukiwanie - jeśli płytki nie wydają głuchego odgłosu, to znaczy że dobrze przylegają. Jeśli okaże się, że część starych nie przylega należycie (wydaje głuchy odgłos) należy je wówczas zdjąć, a miejsca po nich uzupełnić masą wyrównującą. Przed ułożeniem nowych płytek powinniśmy dokładnie oczyścić powierzchnię starych – należy je odtłuścić przemywając powierzchnię sodą kaustyczną, a następnie obficie spłukać wodą. Zwróćmy szczególną uwagę na należyte oczyszczenie spoin.

Podłoża po usunięciu starych płytek

Jeśli po zerwaniu starych płytek stara zaprawa wystarczająco mocno przylega do ściany, wówczas możemy ją zostawić, wyrównując tylko ubytki masą wyrównującą. Jeśli nie można położyć płytek na poprzednich powierzchniach materiałów, wówczas należy skuć ze ścian stare zaprawy. Jednak przed położeniem nowej warstwy płytek, ścianę taką trzeba otynkować - pamiętając o zachowaniu pionu ściany i utworzeniu równej płaszczyzny tynku. Świeżo położonej warstwie tynku należy także pozostawić czas na wyschnięcie - zwykle około jednego tygodnia na każdy centymetr grubości. Jeśli położymy nowe płytki na nie do końca wyschniętym tynku, wówczas na skutek naprężeń powstających w schnącym tynku na płytkach mogą pojawić się drobne rysy i pęknięcia.

Nowe podłoża

Nowe podłoże powinno być suche i "wyleżane" - od jego położenia powinno minąć od kilkunastu dni do kilku miesięcy

Beton

Płytki można kłaść na podłożu betonowym wylewanym co najmniej trzy miesiące wcześniej. W przeciwnym razie naprężenia powstające w betonie w trakcie jego wysychania mogą spowodować pękanie zbyt pospiesznie przyklejonych płytek. W przypadku powierzchni betonowych przed położeniem nowych płytek wskazane jest użycie emulsji gruntującej.

jasna łazienka zero waste z roślinami

Podłoża gipsowe

Jeśli zamierzamy położyć płytki na powierzchni płyt gipsowych, należy je wówczas zagruntować odpowiednią emulsją gruntującą. Emulsja taka zmniejszy nasiąkliwość podłoża i zabezpieczy klej przed zbyt szybkim wysychaniem. Wprawdzie zdaniem producentów płyt gipsowych są one zagruntowywane przeciw wilgoci już w czasie produkcji, jednak dla pewności należy je dodatkowo zabezpieczyć poprzez pomalowanie odpowiednimi preparatami. Takie zabezpieczenie powierzchni zapobiega pęcznieniu podłoża pod wpływem wilgoci i odpadaniu płytek.

Jak sprawdzić nośność podłoża?

Nośność podłoża decyduje o tym, jak stabilnie będą trzymały się na nim płytki. Aby sprawdzić nośność podłoża, należy zarysować je w kilku miejscach ostrym narzędziem. Jeśli fragmentu podłoża łatwo się kruszą, wówczas jego nośność jest niska i może skutkować jego późniejszym odspajaniem się wraz z płytkami. Innym sposobem jest delikatne ostukiwanie młotkiem w różnych miejscach. Głuchy odgłos oznacza niską nośność podłoża.

Jak sprawdzić czy podłoże pod płytki jest równe?

Najprostszym sposobem jest przyłożenie długiego przedmiotu (np. poziomicy, łaty) do różnych miejsc ściany i sprawdzenie, czy widać pod nią prześwity. Szpary większe niż 2-4 mm należy uznać za nierówności, które kwalifikują się do uzupełnienia. Warto wykorzystać do tego samopoziomującą się masę naprawczo-wyrównującą.

jasna łazienka zero waste z roślinami

Stabilność podłoża – co warto wiedzieć?

Układanie płytek na nowych podłożach cementowych i betonowych można rozpocząć dopiero po całkowitym wyschnięciu podłoża. W przypadku nowych budynków warto poczekać jeszcze kilka miesięcy (optymalnie przynajmniej pół roku), by podłoże dobrze związało. Osiadanie budynku i naprężenia powstające podczas wiązania podłoża mogą powodować odpryskiwanie płytek. Nie ma tego problemy z płytami gipsowo-kartonowymi. Na ich powierzchni można niemal od razu układać płytki.

Meble łazienkowe z płyty wilgocioodpornej