Powiadomienie o wstrzymaniu sprzedaży wyrobu

W związku z postępowaniem prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, niniejszym informuję o wstrzymaniu sprzedaży wyrobu: lustra z oświetleniem biały połysk o wymiarach 44,3 x 60,5 x 2,5 cm, oznaczonego symbolem 88418-000  i kodem kreskowym 5906976012427.

Wstrzymanie sprzedaży wyrobu uzasadnione jest stwierdzeniem przez Prezesa UOKiK niespełniania przez wyrób wymagań określonych w § 5 ust. 1 i 2, § 9, § 10 ust. 1 i § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089).

Niespełnianie przez wyrób wymagań utożsamiane jest przez Prezesa UOKiK z nieprzeprowadzeniem procedury oceny zgodności wyrobu traktowanego jako całość, tj. lustra i oprawy oświetleniowej łącznie. Traktowane odrębnie, każdy z elementów zestawu posiada wszelką niezbędną dokumentację i oznaczenia. Zdaniem Sanitec Koło sp. z o. o. sytuacja taka nie powoduje żadnego ryzyka dla konsumentów,  mając jednak na uwadze wytyczne Prezesa UOKiK, Sanitec Koło sp. z o. o. postanowił wstrzymać sprzedaż w/w wyrobu do czasu przeprowadzenia procedury oceny zgodności dla zestawu składającego się z dwóch niezależnych elementów.

Sprzedaż produktu zostanie wznowiona niezwłocznie po uzyskaniu stosownej dokumentacji dla wyrobu traktowanego jako całość.

Wyrażamy przy tym nadzieję, że wstrzymanie sprzedaży przedmiotowego wyrobu nie będzie stanowiło dla Państwa nadmiernej uciążliwości i nie wpłynie na pozytywne postrzeganie marki Sanitec Koło sp. z o. o.